Meet the TOMODACHI Generation

2017 TOMODACHI Alumni Regional Leaders

TOHOKU-HOKKAIDO REGION

Hikaru Sato

Regional Leader, Tohoku-Hokkaido Region (Team 1)
Sendai, Miyagi Prefecture

Miyu Sugita

Deputy Regional Leader, Tohoku-Hokkaido Region (Team 1)
Sendai, Miyagi Prefecture

Momoka Sato

Regional Leader, Tohoku-Hokkaido Region (Team 2)
Yonezawa, Yamagata Prefecture

Hiroto Konno

Deputy Regional Leader, Tohoku-Hokkaido Region (Team 2)
Sendai, Miyagi Prefecture

Yumeka Watanabe

Regional Co-Leader, Tohoku-Hokkaido Region (Team 3)
Shirakawa, Fukushima Prefecture

Ayaka Kibushi

Deputy Regional Leader, Tohoku-Hokkaido Region (Team 3)
Aizuwakamatsu, Fukushima Prefecture

KANTO REGION

Naho Yamazaki

Regional Leader, Kanto Region (Team 1)
Shibuya, Tokyo

Ena Nakata

Deputy Regional Leader, Kanto Region (Team 1)
Fujisawa, Kanagawa Prefecture

Shota Eda

Regional Leader, Kanto Region (Team 2)
Setagaya, Tokyo

Hayato Kimura

Deputy Regional Leader, Kanto Region (Team 2)
Yokohama, Kanagawa Prefecture

Yuka Iwabuchi

Regional Co-Leader, Kanto Region (Team 3)
Nakano, Tokyo

Fumiya Otani

Regional Co-Leader, Kanto Region (Team 3)
Yokohama, Kanagawa Prefecture

KANSAI REGION

Koh Matsuki

Regional Leader, Kansai Region
Nishinomiya, Hyogo Prefecture

Yuichi Fukuanga

Deputy Regional Leader, Kansai Region
Ikeda, Osaka Prefecture

KYUSHU REGION

Kaito Manabe

Regional Leader, Kyushu Region
Fukuoka, Fukuoka Prefecture

Nazuna Yamasaki

Regional Leader, Kyushu Region
Fukuoka, Fukuoka Prefecture

OKINAWA REGION

Mai Kinjo

Regional Leader, Okinawa Region
Nishihara, Okinawa Prefecture

Hiroko Nakada

Deputy Regional Leader, Okinawa Region
Naha, Okinawa Prefecture

2016 TOMODACHI Alumni Regional Leaders

KANTO REGION

Kazuki Kokubun

Regional Leader, Kanto Region
Tokyo, Japan

Kana Sagawa

Deputy Regional Leader, Kanto Region
Tokyo, Japan

KANSAI REGION

Sachiho Tani

Regional Leader, Kansai Region
Kobe, Hyogo Prefecture

KYUSHU REGION

Eiko Megan Uchida

Regional Leader, Kyushu Region
Fukuoka, Fukuoka Prefecture