Meet the TOMODACHI Generation

Meet the TOMODACHI Generation

2018 TOMODACHI Summit Core Committee Members

2018 TOMODACHI Summit
Core Committee Members

Hayato Kimura, Kana Sagawa, Hiroto Konno, Chisa Funada, Rio Fujii, Shota Eda, Kosuke Baba, Shoko Sano

Hayato Kimura

Hayato Kimura

TOMODACHI Summit Core Committee 2018
Yokohama, Kanagawa Prefecture

Kana Sagawa

Kana Sagawa

TOMODACHI Summit Core Committee 2018
oota, Tokyo

Hiroto Konno

Hiroto Konno

TOMODACHI Summit Core Committee 2018
Nakano, Tokyo

China Funada

China Funada

TOMODACHI Summit Core Committee 2018
Setagaya, Tokyo

Rio Fujii

Rio Fujii

TOMODACHI Summit Core Committee 2018
Nerima, Tokyo

Shota Eda

Shota Eda

TOMODACHI Summit Core Committee 2018
Setagaya, Tokyo

Kosuke Baba

Kosuke Baba

TOMODACHI Summit Core Committee 2018
Koutou, Tokyo

Shoko Sano

Shoko Sano

TOMODACHI Summit Core Committee 2018
Bunkyo, Tokyo

2017 TOMODACHI Summit Core Committee Members

2017 TOMODACHI Summit
Core Committee Members

Keito Ando, Juri Ito, Yuji Sasaki, Yuka Iwabuchi, Ena Nakata, Maika Itsuno

Keito Ando

Keito Ando

TOMODACHI Summit Core Committee 2017
Setagaya, Tokyo

Juri Ito

Juri Ito

TOMODACHI Summit Core Committee 2017
Machida, Tokyo

Yuji Sasaki

Yuji Sasaki

TOMODACHI Summit Core Committee 2017
Bunkyo, Tokyo

Yuka Iwabuchi

Yuka Iwabuchi

TOMODACHI Summit Core Committee 2017
Nakano, Tokyo

Ena Nakata

Ena Nakata

TOMODACHI Summit Core Committee 2017
Fujisawa, Kanagawa Prefecture

Maika Itsuno

Maika Itsuno

TOMODACHI Summit Core Committee 2017
Minato, Tokyo