Meet the TOMODACHI Generation

2017-2018 TOMODACHI Regional Mentors

TOHOKU-HOKKAIDO REGION

Kazunori Ishii

Regional Mentor, Tohoku-Hokkaido Region
Kamaishi, Iwate Prefecture

Minori Kato

Regional Mentor, Tohoku-Hokkaido Region
Sendai, Miyagi Prefecture

Ryuta Kamikokuryo

Regional Mentor, Tohoku-Hokkaido Region
Koriyama, Fukushima Prefecture

Shizuka Ishiyama

Regional Mentor, Tohoku-Hokkaido Region
Inawashiro, Fukushima Prefecture

KANTO REGION

Steve Sakanashi

Regional Mentor, Kanto Region
Tokyo, Japan

Ginger Koto Vaughn

Regional Mentor, Kanto Region
Tokyo, Japan & Akita, Japan

Atsushi Suhara

Regional Mentor, Kanto Region
Tokyo, Japan

CHUBU-HOKURIKU REGION

Tsutomu Sugano

Regional Mentor, Chubu-Hokuriku Region
Nagoya, Aichi Prefecture

KANSAI REGION

Yuko Nakaoka

Regional Mentor, Kansai Region
Osaka, Osaka Prefecture

CHUGOKU-SHIKOKU REGION

Naoto Ishida

Regional Mentor, Chugoku-Shikoku Region
Hiroshima, Hiroshima Prefecture

KYUSHU REGION

Shotaro Kurata

Regional Mentor, Kyushu Region
Fukuoka, Fukuoka Prefecture

OKINAWA REGION

Mai Taira

Regional Mentor, Okinawa Region
Naha, Okinawa Prefecture